Weides en paardenpistes

Aanleggen van weides voor paarden of dieren wordt volledig op dezelfde manier uitgevoerd zoals bij het aanleggen van gazons alleen het graszaad verschilt en de bemesting kan ook wat verschillen.Het onderhoud van weides en dan vooral van paardeweides is niet zo evident omdat paarden hun weides nooit gelijkmatig afgrazen ze laten stukken staan waar ze hun uitwerpselen hebben laten vallen wat zeer nadelig is voor de grasmat want daar waar het gras blijft staan en lang wordt vormd het gras afzonderlijke struikjes en gaat het onkruid er weelderig van profiteren.Daarom is het belangrijk in paardeweides om regelmatig te sleuren of maaien wanneer het gras nog niet te lang staat en afklepelen (afmaaien en verhakselen) al dan niet met opvang als het gras te lang is geworden zodanig dat de uitwerpselen worden verkleind en opengespreid.Het verdere onderhoud na het maaien is bijna hetzelfde zoals bij gazons.In het late najaar Magnesiumkalk strooien .In het voorjaar onderhoudsbemesting strooien.In de zomer selectieve onkruidbestrijding in het gras als er teveel onkruidvegetatie is.Prikken en wrikken of diepverluchten in het late najaar of winter ; voor weides die kapotvertappeld zijn en geen water meer doorlaten , of bij weides waarvan het gras allemaal in struikjes blijft staan en niet meer wil dichtgroeien door de grondlaag los te breken zal de wortelgroei bevordert worden en zal de weide opnieuw dicht groeien.

Onderhoud van paardenpistes hoort ook tot onze activiteiten omdat dit dezelfde machines zijn die we gebruiken bij de aanleg en renovtie van gazons en weides dit houdt in;Onkruidbestrijding op de piste.De piste terug hernivelleren zodanig dat het zand dat naar de buitenkanten van de piste is gelopen terug naar de binnenkant wordt getrokken en daarna terug uitgenivelleerd wordt zodanig dat ze terug afwatert en dit vooral voor de buitenpistes.Prikken en wrikken voor pistes die vastgetrappeld zijn en geen water meer doorlaten om zo terug te kunnen draineren.