Bladeren opruimen

Bladeren bijeenblazen, vervolgens opzuigen, opladen en afvoeren min. doorgang van 1,60 m.