Gazononderhoud en renovatie

Gazononderhoud en renovatie zijn natuurlijk en zeer belangrijke tak binnen de specialisatie van gras dat zeker niet mag ontbreken. Door de ervaring die we daarmee in de loop der jaren hebben opgedaan, nog steeds op de voet volgen en zelf ook experimenteren zijn we bekwaam genoeg om met raad en daad bij te staan voor een goede nazorg, service en garantie te kunnen bieden na het aanleggen van de gazons.

Het belangrijkste en grootste onderhoud bij gras is nog altijd het maaien, daar raden wij aan en maaien wij zelf ook nog altijd met grasopvang alhoewel heel veel berichten en reklame het tegendeel beweren en mulchen aanraden, omdat je dan geen afval meer hebt en je gazon dan zichzelf zou bemesten maar er zijn uit ervaring al heel veel mensen van terug gekomen die zich ook door deze reklame hebben laten vangen omdat het grasmaaisel aan kleren en schoenen blijft plakken en de gazon er zeker niet mooier van wordt.
Mulchen van gras vraagt een veel intensievere en duurdere inspanning bij de renovatie van je gazon, tenminste als je je gazon mooi wilt houden.
Omdat je met mulchen snel een dikke viltlaag creëert d.w.z. dat je als het ware een vettige ondoorlaatbare laag op het grondoppervlak creëert waardoor de lucht/water huishouding wordt verstoord en de wortels van het gras bijna geen zuurstof meer krijgen en als het ware gaan verstikken en afsterven (terwijl men er juist naar moet streven voor zoveel mogelijk wortelgewas) Waardoor je ook sneller plekken in je gras krijgt en een ideale plaats en voedingsbodem maakt voor mos en onkruid!

Het verder onderhoud na het gras afrijden houd in;
In het najaar na de laatste maaibeurt Magnesiumkalk strooien.
In het voorjaar onderhoudsbemesting strooien, hiervoor gebruiken wij ook weeral de gecote grasmeststof met een werkingsduur van een gans groeiseizoen met als ecologisch voordeel dat de meststof niet uitspoelt en het grondwater niet verontreinigt.
In de zomer een selectieve onkruidbestrijding sproeien in het gras, alleen als er zich teveel onkruidvegetatie voordoet dit kan niet preventief.
Mollen vangen vooraleer de gazon volledig om zeep is.

Het (mechanise) renovatiewerk wordt alsmaar belangrijker in gras vooral bij mulchen van gras en ook om ecologische reden want meer en meer produkten worden uit de markt genomen en de overblijvende produkten die nog voldoen aan de strenge milieunormen en daarbij ook nog efficiënt werken worden verschrikkelijk duur.
Dit zijn niet de produkten die door de kleinhandel voor de particulieren op de markt worden gedumpt (zoals bv 3 in 1 een bemesting waarbij je niet meer hoeft te renoveren ) dit is natuurlijk pure en dure waanzin!
Daardoor zullen we in de toekomst meer mechanisch moeten tewerk gaan, dat is zeker niet nadelig want hierdoor gaan we ons milieu minder belasten.

Onder deze mechanische renovatiewerken behoort het uitkammen of verticuteren hierbij gaan we niet meer tewerk zoals dat traditioneel de gewoonte is met een machientje dat alleen maar het droog gras en mos wat lostrekt , in sommige omstandigheden verslechterd je gazon hierdoor omdat de herstelperiode te lang kan duren en in tussentijd het mos en onkruid nog meer de overhand neemt.
Het is de bedoeling bij het verticuteren dat je de grasmat van afgelopen seizoen voor de helft gaat uitdunnen. Je moet er daarbij ook voor zorgen dat je de viltlaag opruimt en dat je nieuwe uitlopers creëert die er dan voor zorgen dat je nieuw jong gras verkrijgt en de graszode snel terug dichtgroeit.
Dit kan je alleen maar verkrijgen als je met stevige messen die op een zeer hoog toerental draaien in tegenover gestelde richting dwars door het gazon tot 2 cm onder het grondoppervlak in de wortelzode doorheen snijdt.
En daar waar je in de wortels snijdt ontwikkelen zich de nieuwe uitlopers, daardoor kan ook de lucht/water huishouding terug beter zijn werk doen.Hiervoor gebruiken wij professionele machines met afvalopvang omdat de afval 3x zoveel is dan bij het traditioneel verticuteren.

Een tweede en belangrijk opkomend mechanisch renovatiewerk maar wat door de meeste mensen nog niet gekend is, betreft het prikken en wrikken of diepverluchten waarmee je op termijn zeer goede resultaten behaalt. Dit zijn allemaal pennen naast elkaar die tot op minimum 30 cm diep in de grond prikken en terwijl een wrik maken.
Dit heeft als doel dat de grondlaag diep wordt losgebroken en daardoor wordt ook weeral de lucht /water huishouding terug beter opgang gebracht en kan er terug beter zuurstof in de grond waardoor de wortels van het gras zich beter maar vooral ook dieper kunnen ontwikkelen met als gevolg dat het gewas sterker wordt en beter resistent is tegen ziekte en extreme weersomstandigheden.
Dit heeft ook als voordeel dat de viltlaag wordt losgebroken waardoor de mosgroei wegvalt, zware en natte gronden gaan terug beter draineren en plekken waar geen gras meer wil groeien doordat de toplaag is dichtgeslemd (vooral onder bomen) gaan terug dichtgroeien.

Dan hebben we als laatste ook nog het doorzaaien dit gebeurt ook weeral met een proffesionele machine die sleufjes in de grond snijdt het graszaad erin legt en de sleufjes terug dichtduwt voor als er zich blote plekken moesten voordoen in het gazon bv ; na een extreme droogteperiode, kapotgespeeld of onder bomen.
Daardoor kan de gazon vlug en effciënt hersteld worden i.p.v. heraan te leggen.
Zoals er al werd verwezen bij de gazonaanleg wordt deze techniek ook toegepast na de aanleg van gazons wanneer er zich een slechte opkomst moest voordoen door bv : extreme weersomstandigheden.